Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

Pajor Tamás: Gyere ki!

Egy dalrészlet a Rocktérítő c. filmből.


Boldog az az ember... - IGAZI boldogság

VAN-E IGAZI BOLDOGSÁG?

Ebben a rohanó, folyvást változó, egyre bizonytalanabb, félelmekkel teli világban biztosan eszedbe jutnak olyan kérdések, mint:
Van-e igazi boldogság?
S ha van, lehet hogy csak tiszavirág életű. Elérhetjük valaha a pillanatokon is túlmutató boldogságot?
Lehet-e sikeres az ember anélkül hogy felőrlődne, úgy, hogy a család nem megy tönkre a munka, a karrier oltárán? Élhet-e teljes életet, amelyben a test és a lélek harmóniában van?
Van-e örök élet?
Van-e üdvösség?
Létezik-e Isten, s ha igen, lehajol-e egy olyan porszemnyi teremtményhez, mint az ember? Érdekli egyáltalán a sorsunk?
Képes-e, és vajon akar-e beavatkozni az egyes ember életébe, hogy az jobbá váljon?
Egyáltalán: érdemes effélékkel tölteni nagyon is drága időnket, nem időpocsékolás ilyesmin gondolkozni, változtathat-e ez az életünkön?

Nos, bevallom, engem érdekeltek az effajta kérdések. Ezekre azonban hiteles, nem filozófiai, elvont, hanem VALÓSÁGOSAN, az életemre is kiható választ egyetlen könyvből, a Bibliából kaptam, s azóta is ez az életem mérőzsinórja.
Ez nem is csoda, hiszen a Biblia egy csepp a Menny tengeréből, Isten szava, amely élő és ható, tele van Isten erejével, és megcselekszi azt, amire elküldetett a te életedben is. Ha szabadulásra van szükséged - megszabadít. Ha beteg vagy, és az orvosod is csak hümmög - megggyógyít. Ennek élő tanúja vagyok, hiszen 1992-ben rákos, szarkómás daganatot diagnosztizáltak a nyakamon. Ennek rövid történetét itt olvashatod. Azóta nem csak hiszem, de TUDOM, hogy Ő nem változott: valóban gyógyít ma is!

Ráadásul, hogy ne érezd magad olyan bizonytalannak a világban, Isten szava, a Biblia mint egy használati utasítás, pontosan eligazít ebben a világban, hogy már itt is boldog életet élhess. Utat mutat a földi életben, megnyugtató választ ad arra, hogy ki vagy, honnan jöttél és hová tartasz. Sőt, eljuttat az Istennel való személyes közösségre, a feltámadt Jézus Krisztussal való személyes, bensőséges kapcsolatra, Akit ha követsz, nem tévedhetsz el. Ő az ÚT. Az egyetlen Út a te számodra is, mely biztonsággal célba visz - a Mennybe.

Tudod, Ő Isten egyszülött Fia, valóságos személy, Aki bár Istennel volt egyenlő, otthagyta a Menny dicsőségét, hogy érted eljöjjön, magára vette a bűneidet, fájdalmaidat, betegségeidet és minden átkot ott a véres kereszten, ahol kínhalált halt mintegy kétezer évvel ezelőtt. ÉRTED! Megnyitotta előtted a Menny ajtaját, mely Isten trónjához vezet. Ennyire szeret!
Isten maga a szeretet. Ő nem elvont, nem távoli:
"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János evangélium
Vissza a lap tetejére>>


A megmenekülés módja


Segítségül leírok egy imát, amit kérlek mondj el most a szívedből (vagy alább megtalálod videón, ha úgy könnyebb). Megnyitja előtted az ajtót a Mennybe. Kívánom, hogy fogadd el az Ő legnagyobb ajándékát: Jézus Krisztust, mert Ővele együtt Isten (aki utána már Mennyei Atyád) mindennel megajándékoz, amire csak szükséged van ebben az életben, s majd odaát. Bátorítalak, hogy fogadd be Őt mielőbb a szívedbe. Ez életed legjobb döntése lesz!

(Némi magyarázat még előtte, hogy segítsek: az üdvösség szó a görög eredetiben több mindent is jelent, mégpedig: megváltás, gyógyulás, éppé tevés, szabadulás, megszilárdulás, megtartás, helyre állítás. Vagyis MINDEN, ami az élethez szükséges!
Az ámen pedig azt jelenti, hogy úgy legyen. Egyfajta megerősítése a szavaidnak.)

Tehát az ima:
Istenem, én most Jézus Krisztus nevében jövök Hozzád. Köszönöm, hogy odaadtad értem egyszülött Fiadat a kereszten. Köszönöm, hogy az üdvösséget olyan egyszerűvé tetted, hogy azt mondtad, mindaz, aki hisz Jézus Krisztusban, mint Megváltóban, az üdvözülni fog, és örök életet nyer.

Én hiszek Benned Úr Jézus! Köszönöm, hogy otthagytad a Menny dicsőségét, hogy szent és bűntelen létedre vállald a kereszthalált, engedted kiontani a véredet azért, hogy megbocsásd a bűneimet, hogy a tte sebeidben meggyógyuljak, és örök életet nyerjek. Köszönöm, hogy ennyire szerettél. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Kérlek, légy Úr az életemben! Átadom magam teljesen Neked. Kérlek, gyógyíts meg, szabadíts meg minden kötelékből, minden igából, amely fogva tart. Köszönöm, hogy azért jöttél, hogy lerontsd az ördög minden munkáját. Uram, én szabad kezet, teljes hatalmat adok neked, hogy ezt megtedd. Ezentúl Veled, és Neked akarok élni.

Kérlek, tölts be engem túlcsordulásig Szent Szellemeddel, és taníts, vezess engem. Nyisd meg előttem a Bibliát, szent Igédet, és szólj hozzám, hogy mindig a keskeny úton tudjak menni. Ámen.”


A Biblia szerint „szívből hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre”. Tehát ha szívből mondtad, és hiszed is, amit mondtál, akkor - azt mondja Isten Igéje -, átkerültél a sötétség, az ördög hatalmából Isten országába. A státuszod megváltozott, ezután már nem csupán Isten teremtménye, hanem szeretett gyermeke lettél (János evangélium első fejezete), egy megigazult ember, aki nem önnön jócselekedetei, vagy becsületessége miatt, hanem Jézus kiontott vérén át mehet bármikor a kegyelem királyi trónja elé, hogy alkalmas időben való kegyelmet nyerjen, és segítséget találjon. És többé nem leszel egyedül. A Mindenható, Teremtő Isten szent Szelleme vett benned lakozást, és általa Jézus költözött a szívedbe. Tedd Őt valóban Úrrá az életeden. A hétköznapokban is. Akkor tud igazán, teljhatalommal beavatkozni az életedbe. Imádkozz minden nap, olvasd a Bibliát, és keress Isten Szellemétől újjászületett testvéreket, közösséget.

Ha elmondtad az imát, és komolyan is gondoltad, kérlek regisztrálj, és küldj egy rövid üzenetet nekünk, a mennyei angyalokkal együtt veled szeretnénk örvendezni, és imádkozni érted. És további, "személyre szabott" írásokkal, tanácsokkal próbálunk téged tovább segíteni ezen a kalandokkal és buktatókkal teli Úton.

23 perc a pokolban -(nem csak) 16 éven felülieknek

Van-e mennyország, és van-e pokol? Ez a kérdés sokakban megfogalmazódik. A Biblia világosan kijelenti ezek valóságát, mint ahogy azt is, hogyan lehet elkerülni az örök kárhozat helyét. Isten kijelentette: NINCS más út Jézus Krisztuson kívül, hogy a mennybe jussunk. Az ember tragédiája nem az, hogy meghal - hanem hogy halála után hol tölti az örökkévalóságot! Tehát igazán életre-halálra szóló döntés, hogy igent, vagy nemet mondasz Isten Fiára, a Megváltóra. Ez a videó hozzásegít a DÖNTÉSHEZ, amely életed legfontosabb döntése lesz. Meghatározza az örökkévaló sorsodat. Fentebb pedig találsz egy imát, amit mondj el - KÉRLEK, tedd meg minél előbb -, és máris átkerültél az ördög hatalmából Isten országába. Az ÉLETRE.Oral Roberts válasza

Oral Robert egyik klasszikus üzenete az 1950-es évekbõl, amikor egy levélben a következõ kérdést kapta:

„Kedves Roberts testvér!
Lenne egy különleges kérésem, és Ön az az ember, aki ezt meg tudná tenni nekem. Biztos vagyok benne, hogy ez százezrek kérdése is egyben: Kérem mondja meg nekem, milyen ember ez a Jézus?”


ELÕSZÖR, Jézus Krisztus az emberek lelkének, értelmének és testének hatalmas szerelmese. A Biblia azt mondja, hogy Jézus már az elõtt szeretett minket, mielõtt mi szerettük Õt. (Ef. 1:4) Saját életét, vérét ontotta ki azért, hogy bebizonyítsa, hogy Õ a mi lelkünk nagy szerelmese. (János 3:16-17). Hogy bebizonyítsa szerelmét a testünk iránt, felvette magára a mi betegségeinket és fájdalmainkat (Máté 8:17).

MÁSODSZOR, Jézus Krisztus az áldások nagy osztója, nem visszatartója. Mit mond az Írás? Hit nélkül lehetetlen neki tetszeni, mert… megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik Õt (Zsidó 11:6 KJV). Jézus az áldások adója. Személyre szabott áldásait nem válogatás nélkül, találomra osztja. Ha az Õ személyes áldását szeretnéd, személyes módon kell keresned Õt, mert áldását az kapja, aki szorgalmasan keresi Õt.

HARMADSZOR, Krisztus minden hatalom, erõ - nem csupán a hatalom egy töredéke, hanem olyan hatalom, amirõl sohasem álmodtunk. Jézus mondta: Minden hatalom nékem adatott mennyen és földön (Máté 28:18). És Õ kész rá, hogy használja ezt az erõt amikor szükséges, azzal a feltétellel, hogy mi hiszünk benne a hitünkkel, szeretjük Õt a szívünkkel, és az életünket az Õ akaratához igazítjuk. Én személy szerint tudok valamit Istennek errõl a hatalmas erejérõl.

Látom, amint Krisztus ereje megváltoztatja az emberek életét, felemeli õket a legalsóbb pokolból a legmagasabb mennyig, a legmélyebb szomorúságból a legfényesebb örömbe. Látom az Õ erejét, amint elpusztítja a betegségeket és fájdalmakat, a testeket éppé teszi és az elméket erõssé és tisztává. Látom, ahogy Isten ereje legyõzi a félelmet az emberek életében, megoldja a frusztrációkat, és békességet ad a léleknek és elmének. Igen, én tudom, hogy Krisztus minden hatalom, nem csak egy részlete. Halálos beteg voltam tuberkolózissal, és semmi sem volt képes változtatni a betegségemen semmi más, csupán Isten ereje. Isten ereje egy pillanat törtrésze alatt megtette értem azt, amire a földi erõ, hatalom képtelen volt.

NEGYEDSZER, Õ a hatalmas építész, és elment, hogy helyet készítsen nekünk. A Názáreti Ács most az örökkévalóság építésze. A kezek, amelyek a kalapácsot fogták…a kezek, amelyek az ökör jármát készítették…amelyek házakat emelt Názáretben…most ezek a kezek az örökkévaló építész kezei. Szeretnék rámutatni arra, hogy Krisztus, az örökkévaló építész, egy személyre szabott helyet készít most azoknak, akik szeretik és szolgálják Õt. Házat épít minden egyes szeretõ és hûséges gyermekének (János 14:2).

ÖTÖDSZÖR, Krisztus a nagy Kapitány, üdvösségünk kapitánya. Jézus a terheinket az Õ vállain hordja, és az erõnk az Õ jelenlétébõl van. Õ a mi hûséges barátunk. Azt mondta: „Nem hagylak el soha, és nem távozom el tõled.” (Zsidók 13:5) Vannak barátok ebben a világban, akik ragaszkodnak hozzánk akkor is, amikor mások talán
elhagynak a szükség órájában. Mégis, az emberi teremtmények nem mindig olyan erõsek, amilyeneknek lenniük kellene a barátság kötelékében. De Krisztus a mi örökké hûséges barátunk. Õ a dicsõséges és mindenre-elegendõ Megváltó, aki megment mindenkit a legtávolabbi helyekrõl is, akik Istenhez jönnek Általa, akik meglátják, hogy Õ örökké él, hogy esedezzen mindannyiunkért (Zsidók 7:25).

VÉGÜL, Krisztus a gyengéd orvos, aki meggyógyítja minden betegségünket. Jézus eljött ebbe a bûnnel, betegséggel és démonokkal teli világba ezt mondva: „Az Úrnak Szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy az örömhírt hirdessem a szegényeknek, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak,
a vakoknak látásuk visszanyerését, és szabadon bocsássam a lesújtottakat. (Lukács 4:18)”

Ugyanez a Jézus késõbb azt mondja: „A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bõvölködjenek!” (János 10:10)
Jézus tudja az orvosságot minden betegségre. Túl jó ahhoz, hogy rosszat tegyen, túl bölcs ahhoz, hogy hibázzon. A csodák ideje nem járt le! „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!” (Zsidók 13:8)

KICSODA JÉZUS?
Jézus az örökkévaló Isten Fia … a Békesség Fejedelme … a fényes hajnalcsillag … a völgyek lilioma … Sáron rózsája … az élet forrása … és a méz a kõsziklában.

Jézus Krisztus Oral Roberts legjobb barátja az összes között. Sok barátom van ezen a világon, de mivelhogy emberek, ezért nem tudnak olyan barátaim lenni, mint amilyen Jézus. Én is a barátjuk vagyok, de én sem tudok soha olyan barát lenni a számukra, mint Krisztus, mivel Krisztus felülmúl minden emberi korlátot. Õ minden emberi kudarc fölé emelkedik.

Hiszem, hogy Jézus Krisztus nem csupán egy olyan barát, aki ragaszkodóbb egy testvérnél, hanem olyan, aki az örökkévalósában is velünk marad Isten Fia és mindazok számára Megváltó, akik hisznek Benne.

Sok mindent mondhatnék Krisztusról, de azt gondolom, nem mondhatnék nagyobb dolgot annál, hogy Õ a mi Megváltónk. Õ a mi Gyógyítónk. Õ a mi Örökkévaló Barátunk. Ne kételkedj, higgy benne. Fogadd be Õt ma a szívedbe.

(Fordítás: Lengyel Gáborné, 2008)


Orbán Tibor
Elképzelt beszédem a következő osztálytalálkozóra
- valahol az Atlanti Óceán felett.Engedjétek meg, hogy elmondjam, mi is történt az elmúlt években velem, családommal, és még valami másról is beszéljek. Hol is kezdjem?

A múltkori találkozón, öt évvel ezelőtt, néhányatokról kiderült, hogy vallásos nevelést kaptatok, és tudtatok Jézusról, a Megváltónkról, aki meghalt értünk, hogy kifizesse bűneinkért az árat, örökkévaló fizetséggel. És feltámadt a halálból, értünk, hogy szabad életet élhessünk már itt a Földön. Tudtatok Róla, hallottatok Róla, de nem beszéltetek, némák maradtatok. Persze tudom, nem olyan idők jártak, nem hibáztatalak benneteket.

Már két osztálytársunk meghalt, Szalai rákban, és Káveczky, aki egy elrontott életet nem bírt elviselni, sokat ivott, túl sokat. Én nem akarok hallgatni. El akarom monani nektek, AMIT TUDNOTOK KELL.
Közünk van egymáshoz! Néhányatokkal már első osztály óta ismerjük egymást, másokkal az egyetemet is együtt jártuk. Emlékszel Kuli, a ki-ki meccsre, amikor Lillafüreden fociban csúnyán elvertünk benneteket, vagy Stefi, amikor leeresztetted a biciklikereket, Petya, mennyit beszélgettünk, Kronovitter, aki berugattál a ballagáson almaborral, Dönci, mikor lebicikliztünk Tokajba, vagy az építőtábor Hanságban?Szóval közünk van egymáshoz....

A generációnkat nyugodtan mondhatjuk jelentéktelennek, szürkének, az előttünk lévő nemzedék felforgatta a világot, az utánunk következők pedig már egyre mélyebbre taszítják. Mi csak szemlélői vagyunk, voltunk. Emlékszem, az udvarban az idősebb fiúk, Juszuf, vagy a haverja, aki nem a közelünkben lakott, már nem emlékszem a nevére, bátran bevállalta a balhékat, ki is csapták, sőt azt hiszem börötnbe is került. A kábítószerről mi kisebbek megilletődve hallgattunk, tudtuk, nem szabad senkinek elmondani, mi nem mentünk ilyen mélyre. Éltük a többé-kevésbé kiszámítható életünket. DE NINCS TOVÁBB HALOGATÁS. DÖNTENETEK KELL. KEVÉS AZ IDŐ!

A mindenünnen ránk áradó szenny egyre homályosabbá teszi a szemeket, egyre hidegebbé, könyörtelenebbé a szíveket. Nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk, kivel találkozunk újabb öt év múlva, és mennyire fogunk megváltozni.
Nem vallásról akarok beszélni, Buddháról, Krisnáról, vagy tudomisén táltosokról. Hanem egy Személyről, aki ugyanolyan hús-test ember volt, mint te meg én. Ő 2000 évvel ezelőtt született, egy kemény világban, egy elnyomott, kis nép gyermekeként. Nem palotában született. Egy istállóban, vagy ahogy vallásosan mondják, jászolban. Értünk született meg, mert az emberiségnek, nekünk szükségünk volt egy mindent eltörlő áldozatra. Erre az áldozatra jött s készült egész életében, hogy aztán egy borzalmas mészárlásban megkínozzák, lelkileg, testileg, és megöljék, és ezzel odaadja az életét értünk. Miért? Azért, hogy ne kelljen a pokolba mennünk. Azért, hogy a bűneinkért kifizesse az árat. Azért, hogy megmentsen minket, és egy szebb, örökkévaló életet szerezzen. Neked, és nekem. Vállalta. Egy pillanatig nem volt kétséges, hogy megteszi, mert szeretett minket. A Biblia szerint már akkor szeretett minket, amikor még meg sem születtünk. Már előbb ismert minket, mint ahogy anyánk méhében fogantattunk. Tudd meg, hogy nem egy jelentéktelen generáció szürke tagja vagy. A Mindenható akarja, hogy a barátja legyél. Fontos vagy Számára. A vérét ontotta érted. Hát nem érted?

Őt úgy hívják, hogy Názáreti Jézus, a Krisztus! Arra vár, hogy elfogadd ezt az áldozatot, hogy végre belépjen az életedbe, hogy rendbe tegye, amit elrontottál, hogy azt is rendbetegye, amit senki más nem tudna, és te is azt hiszed, hogy már végérvényesen vége. Nem! A Mindenhatónak semmi sem lehetetlen! Vár téged.
Ha úgy érzed, hogy szükséged van Rá, akkor mondd el Neki. Ő itt van, és figyel.

Úr Jézus Krisztus! Drága Megváltóm! Szükségem van Rád, jöjj az életembe. Egyedül nem megy, kérlek, jöjj. Szabadíts meg ebből a világból, magamtól, és ragadd meg az életem. Köszönöm, hogy meghaltál értem, hogy drága életedet oda adtad értem. Bocsásd meg a bűneimet, köszönöm, hogy ezt megteszed, hogy kegyelmes Isten vagy, és szeretsz engem. Hiszem, hogy feltámadtál a halálból, és most itt vagy velem. Köszönöm, hogy most már soha nem hagysz el, és örökké Veled maradhatok!vissza a lap tetejére<<


Itt küldheted el az üzenetedet.

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)