Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

KIJELENTÉS

szabadon a félelemtől

„ és mi megismertük és elhittük a szeretetet, amellyel az Isten minket szeret. (Minálunk megismerésbe és hitbe ment át a szeretet, melyet Isten bennünk tart). Az Isten szeretet, (és) aki tehát a szeretetben
(meg)marad, az Istenben marad, (és az) Isten is őbenne. Nálunk (közöttünk) a szeretet abban lett bevégzetté (jutott végcélba), hogy az ítélet napján bizalommal szólhatunk majd (bizodalmunk legyen), mert amilyen az ő helyzete (mivel amint Ő van), olyan a mi helyzetünk is (mi is úgy vagyunk) ebben a világban. Félelem nincs a szeretetben, ellenkezőleg (hanem), a bevégzett (végcélba ért) szeretet kiűzi (kihajtja) a félelmet, mert a félelemnek büntetés jellege van (a félelem fenyítéstől tart), és aki (pedig) fél, nem lett bevégzetté (nem jutott végcélba) a szeretetben. Mi azért szeretünk (mi szeretjük Őt), mert előzőleg (előbb) ő szeretett bennünket (minket).” (1 János levél 4, 16-19. Csia és Vida fordítás)

Ezek az igék, azon túl, hogy a testvér-szeretetre buzdítanak, Isten szeretetét hangsúlyozzák. Ugyanakkor arra is választ adnak, hogy benne meggyökerezve, vele beteljesedve, hogyan lehet békességben élni, s megszabadulni egyszer s mindenkorra a félelemtől.

Tehát megismertük és elhittük, hogy Isten a szeretet… Hogyan ismerhetjük meg Őt? Nem egy homályos, nehezen kifürkészhető dologról van szó, hiszen Isten ezt is rendkívül egyszerűvé tette:„Arról tudjuk meg, hogy megismertük Őt, ha az Ő parancsolatait megtartjuk. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.”

Amikor Isten ismeretére eljutsz, és megbizonyosodsz arról, vagyis elhiszed, hogy Isten valóban szeretet, azaz tőle csak jó és tökéletes ajándék érkezik, hogy Ő a világosság Atyja, akinél a változásnak árnyéka sincsen – akkor ez a szeretet kiűzi a félelmet, mégpedig az Istentől való félelmet. Isten ismeretére eljutni pedig nem nehéz, hiszen Ő, a mindenható, teremtő, fenséges és szent Isten kijelentette magát Jézus Krisztusban, és megismerhető az Ő Igéjéből. „Aki engem látott, az látta az Atyát” – mondja Jézus.

Tisztában kell lenned azzal, hogy Isten odaadta érted egyszülött Fiát, hogy igazzá válhass előtte, és helyreálljon a kapcsolatod Vele. Az isteni Bárány szent és tiszta vére megsemmisít minden bűnt az életedben, és tisztára mos téged, s általa mehetsz mindenkor a kegyelem királyi trónjához. Istennel élhetsz, az Ő jelenlétében minden pillanatban - csak rajtad múlik, hogy akarod-e?

Meg kell győződnöd a Bibliában arról, hogy Isten gonosszal nem illet téged, nem tanít, nem vezet, nem fenyít, és nem próbál téged soha semmilyen csapással, betegséggel, bajjal. Ezeket Jézus a keresztre vitte. Nem büntet, sőt mi több: nem is ítél. Egyszer már megtette - az Ő Fia hordozta el a MI ítéletünket, mégpedig halálos ítéletünket. Soha többé nem büntet, és nem kárhoztat téged. Ehelyett szent Igéje, Szelleme által támogat, vezet, szól, figyelmeztet, mutatja az utat. Minden helyzetből, legyen az próba, kísértés, vagy gonosz csapda, amely megfogott, megadja a kimenekülés útját és a szabadulás eszközeit, sőt az erőt is megadja hozzá.

Amikor rájössz arra, hogy nem Isten az ellenséged, hanem a sátán, aki azon igyekszik, hogy hazugságaival bűntudat alatt tartson és elpusztítson - a győzelem felé vezető útra léptél. Amikor meglátod, hogy Isten valóban maga a szeretet, többé már nem félsz Tőle. Tudod, hogy Ő minden körülmények között melletted áll, még akkor is, amikor te éppen zöldebbnek látszó rétek felé kacsintgatsz, pedig ott mérgezett a fű. Nyújtja a kezét, és ölbe vesz, hogy kimentsen a veszedelem elől. Mert szeret. Attól kezdve, hogy ezt felismered - megbízol benne, rábízod magad egészen, és szereted Őt. Meg tudod tenni, mert Ő előbb szeretett. A megáldozott isteni Bárány, Jézus feltámadása és mennybe távozása után pedig ez a szeretet, Isten szeretete kitöltetett a szívedbe Szent Szelleme által, amikor újjászülettél Krisztusban. Cselekedeteidet többé nem a félelem irányítja, hanem a szeretet. Többé nem az Istentől való félelem, a büntetéstől való rettegés szabja meg a tetteidet, hanem az Istenfélelem, az Iránta való hódolat, tisztelet. Nagy különbség!

De nemcsak Tőle nem félsz többé. Ez a szeretet elvégez még egy csodálatos, hatalmas dolgot az életedben: szabaddá tesz téged minden mástól való félelemtől is – Isten megismerése és az által, hogy meggyőződésre, hitre jutsz az Ő szeretetét illetően! Semmiféle teremtménytől vagy helyzettől, bizonytalanságtól vagy a jövőtől többé nem kell rettegned, mert jól tudod, hogy nagyobb Ő, Jézus Krisztus, aki benned él Szent Szelleme által, és soha el nem hagy, hanem „szárnyai alá” rejt, és megvéd minden gonosztól, minden bajtól. Jézus mondta: ha segítségül hívod Őt, ha hozzá mégy, semmiképpen ki nem vet, el nem utasít. Ellenkezőleg: megsegít, megszabadít, meggyógyít téged. Mert szeret.

Ismerd meg Isten végtelen szeretetét és mélyülj el benne, teljesedj be vele, bújj el benne, engedd, hogy körülfogjon, beburkoljon. Ne félj Tőle, mert szeret téged. Nemcsak szeret, hanem Ő maga - személyének, létezésének a lényege - a SZERETET.

Orbán Anikó
Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)