Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

Gloria Copeland:


1. rész: Felfedezni a tervet

A Mesternek terve van az életünkre. 139 Zsoltár

...Mielőtt megismerted volna az Urat, Ő már ismert téged. Minden pillanatodban veled van. Ennyire biztonságban vagy! Előtted megy, és mögötted is rendezi a dolgokat. Ez Isten jelenléte körülötted. Isten már akkor tudott rólad, mikor fogantattál. (Mi van az abortusszal, gondoljatok bele!) Mikor anyád méhében voltál, Isten illesztett össze és formált téged. Életed minden napja rögzítve van a könyvben, egészen attól kezdve, hogy fogantattál. Istennek van egy terve a számodra, egy mesteri terve. S ezt már látja, mielőtt egyáltalán megfogantál volna. Az én imám: Uram, mutass rá, ami sértés rád nézve, és mutasd meg az utat, amely a te akaratod. Már jó néhány éve járok Istennel, és tudom, hogy az Ő terve fantasztikus, magasan fölötte van annak, amit csak elképzelni tudnék. ...
Folytatás>>


2. rész: A ragyogó ösvény

...Isten Igéje életet, egészséget, bölcsességet hoz. És előtted egy fénylő ösvényt, amin járnod kell. Amikor rájövünk, hogy a mindennapi életünket hogyan is éljük, akkor ezen az ösvényen kezdünk járni, de ez csak úgy lehetséges, ha tanuljuk Isten Igéjét, nyitottak vagyunk rá, s az Úr tanít és megvilágosít minket, megvilágítja Isten Igéjét. Isten által lesz az ösvényünk egy fénylő ösvény, egy megvilágított ösvény, vagy másképpen Isten akarata-ösvény. Előre tudunk menni ezen az ösvényen, de hátat is tudunk fordítani. Ha nem előre mégy, akkor elkezdesz visszacsúszni. És ez a mi választásunk!...
Folytatás>>


3. rész: Keress és kutass

"...Óriási áldás az írott Ige. Ezért a mi felelősségünk, hogy kutassuk. Megtaláljuk benne azokat, amik alapján megváltoztathatjuk az életünket. Amikor rájövünk, hogy épp az Igével ellentétesen cselekszünk, lehetőségünk van korrigálni. De úgy is dönthetünk, hogy nem teszünk semmit. Tőlünk függ, hogyan döntünk. Annyi hitünk van, amennyi időt töltünk Isten Igéjével. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje alapján. Tehát csak rajtunk áll. Nem szabad lustának lennünk szellemi dolgokban. Semmi jó dologról nem kell lemondanunk, ha Isten Igéjével töltjük az időnket.

Tehát kutass, és találsz. Kutass, és ami Isten beszédéből a szemed elé kerül, ami a füledhez kerül, azt fogadd el. Hallgasd, és vedd be a szívedbe. És az Ige elkezd beszélni hozzád, amikor elkezdesz rajta elmélkedni, és nem engeded, hogy eltávozzon a szemedtől, füledtől. Ilyen egyszerű. Mindenki járhat győzelemben. Mindenki járhat hitben. Kutasd az Igét – és találsz, fogadd be, és járj abban. Első lépés: keress, kutass. Jézus azt mondta: keresd, kutasd Isten országát először, és azután minden megadatik néked."
Folytatás>>


4. rész: Hit mindvégig

Ma a hitről beszélünk.
Hinni abban, amit Isten mondott. Hinni Isten Igéjében, illetve amit Isten a szívedbe írt. Inkább ebben hinni, mint a körülményekben. Ha a hited szerint élsz, ez nem az, amit a szemeddel látsz, vagy a füleddel hallasz. Ha hiszel Isten Igéjének, az megváltoztatja a körülményeidet, és megváltoztatja, amit hallasz, és amit látsz. A hit emberek olyanok, hogy hisznek Isten Igéjének, függetlenül attól, hogy mit látnak. A hit ad valamit Istennek, amivel tud dolgozni, és meg tudja változtatni a körülményeket, helyzeteket.

Ha Istennek nem adsz hitet, akkor Isten nem tud dolgozni. Persze Isten tőlünk függetlenül is dolgozik, de a mindennapi életben szükségünk van hitre, napról napra. S úgy változik meg az életed, ahogy hiszel Isten Igéjében. Érdekes, vannak emberek, akik csak az újjászületésben hisznek, semmi másban. Mások a Szent Szellemben is, hogy bennük lakik, tanítja őket, és ennek a fényében tudnak élni. Mások ezen felül a bővölködésben is hisznek, s ők bővölködésben tudnak járni.
Folytatás>>


5. rész: A hit nyelve

...Nem azért születhettünk újjá, mert megérdemeltük, vagy tettünk bármit is érte, nem, hanem Jézus elfoglalta a helyünket, meghalt helyettünk, és mivel hiszünk abban a munkában, amit a kereszten Jézus elvégzett, ezért születtünk újjá.

Róma 4,16-17Azért hitből, hogy kegyelemből [legyen]; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. (Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.

A hit hogyan is tud megnyilvánulni? Szavakkal. Isten szólította elő azokat, amelyek nincsenek, mint meglevőket. Isten belenézett a sötétségbe, és azt mondta: legyen világosság. És világosság lett. Így élünk mi is a hitünk által. Belenézünk a sötétségbe és azt mondjuk, hogy legyen.

Előszólítjuk azokat a dolgokat, miket az Ige ígér nekünk, függetlenül a körülményektől, amik körülvesznek. S ezek a láthatók lehet, hogy igazak. Az orvos azt mondta, hogy csak hat hónapod van hátra. Ám az Ige azt mondja, hogy meggyógyultál Krisztus sebeiben. Tehát vesszük Isten Igéjét, és ez alapján elhisszük, és befogadjuk ezt az Igét. S a hit Isten Igéjével együtt csodát teremt. Ugyanez történt Ábrahám életében is. A hit előszólítja azokat, amelyek nem léteznek – amikor hitben akarsz járni, szóba sem jöhet, hogy mit látsz. Mert a szem a problémát látja, a betegségeket, a számlákat, amiket nem tudsz kifizetni, vagy azt a gyereket, aki elcsavargott otthonról. A természetes szem ezt látja.

A hit viszont azt látja, hogy ebben a helyzetben Isten mit mond...
Folytatás>>


6. rész: Maradj kapcsolatban

Olyan dologról fogok beszélni, ahol sokan elrontják. Ez pedig a hosszútűrés vagy kitartás. Járni Isten Igéjében, Isten Igéjével, hitben élni – ha így teszel, úgy tűnik néha, hogy minden ellened dolgozik. Csak a körülötted levő természetes világot látod, és nehéz elképzelni, hogy van egy szellemi valóság is.

Ekkor lép be a HIT. Hit által látjuk meg, mi történik a felszín alatt, s aki hitben jár, annak Isten Igéjét kell elfogadnia. Így hit által leszünk kitartóak, hosszútűrőek. Még akkor is, amikor nehéz helyzetben vagyunk, mikor úgy tűnik, hogy semmi sem történik. Ekkor kell Isten Igéjén megmaradnunk. Ezt az időszakot úgy hívjuk: kapcsolatban maradni az Igével. Nagyon fontos, hogy ne beszéld ki magad a kapcsolatból.

Szükségünk van kitartásra ebben a helyzetben, mivel a világban az emberek nem hisznek Istennek, az egész világ egy irányba megy - a hitetlenség irányába. Kételkedők vannak itt a természetes világban, ha körülnézel, elkedvetlenedhetsz. Ám tudod, hogy bár ebben a világban élsz most, de nem ebből a világból való vagy. Ezért nem kedvetlenedsz el, és a félelem nem béníthatja meg a hitedet. A félelmet nem szabad befogadnod, mert attól kezdve rossz dolgokban hinnél. Előbb-utóbb meg kell tanulnod, hogy nem abban hiszünk, és nem a szerint cselekszünk, amit látunk. Ez a kulcs, hogy bármilyen szituációban győztes lehess. Ebben a világban soha nem dőlhetsz hátra nyugodtan, mert van egy ellenséged, a sátán, aki lop, öl, hazudik, rombol. Ezért Isten Igéjén kell maradnod, hogy a hited erős maradjon, és nem szabad feladnod egy pillanatra sem.
Folytatás>>


7. rész - Isten iránymutatása

Hogyan tudjuk meg Isten mesteri tervét az életünkre? Nem terv nélkül jöttünk be ebbe a világba. Isten tervében nem az van, hogy mindenki prédikátor lesz. Akkor ki lenne a hallgató? Persze szükség van Isten szeretetével szolgálni, de szükség van orvosokra is, jogászokra, és még a leglehetetlenebb foglalkozásokban is az Úr gyermekeire. Az adóhatóságnál is ismerek hívőt, aki segít nekünk néha. Nem mindenki prédikátor, de Istennek van terve a te életedre is, neked is van helyed valahol. Ha teljes idejű szolgálónak hív el az Úr, akkor van valami a bensődben, amitől nem tudsz megszabadulni.
...
Istennek van egy elhívása, és ez nem feltétlenül szellemi elhívás, de mindannyian arra vagyunk elhívva, hogy járjunk szellemben. Az Ige is azt mondja: járj szellem szerint, járj Istennel. Lehetsz tanárnő, tudsz szellemben járni akkor is. Lehetsz áldás a gyermekek számára, Isten szeretetével tudod őket szeretni. Lehetsz építészmérnök, és Isten bölcsessége szerint tudsz élni. Hiszen Isten bölcsessége benned van, és ugyanúgy használhatod, mint egy szolgáló. Isten bölcsességét az építészmérnökök is felhasználhatják, szükségük van rá, mint ahogy egy titkárnőnek vagy egy könyvelőnek. Hogyan is tudná elvégezni a munkáját, hogy áldás legyen, bárhol is van? Isten bölcsességére van szüksége.
Folytatás>>


8. rész - Engedelmesség, hála, hűség

Most az engedelmességről és az engedetlenségről beszélünk. Ez az a terület, ahol a dolgok eldőlnek. Azért olyan csodálatos az Ige, mert nem kell találgatni, hogy vajon Isten mit akar tőlem, hiszen pontosan megmondja. Arra jöttem rá, minél több időt töltök Istennel, az írott Igéjével és próbálok rájönni, hogy mi a véleménye bizonyos dolgokról, s erről újra és újra gondolkodom, annál könnyebb úgy élnem, hogy engedelmeskedem neki. Valóban megismerheted őt az írott Igén keresztül. Természetesen imádkozni is szükséges, de csak akkor tudsz Isten Igéje szerint imádkozni, ha ismered azt. Mint például azt, hogy gyorsnak kell lennünk a megbocsátásban, a rossz dolgokból való megtérésben.

A szeretetben való járás nagyon fontos dolog az életünkben, mert ez egy parancs. Ha nem jársz szeretetben, akkor már engedetlen is vagy. Nem kell házasságtörést elkövetned ahhoz, hogy engedetlen légy. Ha nem jársz szeretetben, már kikerültél Isten akaratából, és kikerültél az áldás folyamból is. Az áldás az Isten Igéjének való engedelmességben van, és így a szeretetben való járásban.

Ha egy hívő úgy éli az életét, hogy nem tölt időt Istennel, az nagy butaság. Mert Isten megerősíthet, és valóban szükségünk is van erre – Isten erejére, még mielőtt belevetnéd magad a nap sodrásába. Az engedelmesség vagy engedetlenség határozza meg igazán, hogy mi lesz az életedben. Ha így teszel, akkor az Úr vezetni fog, el fogja mondani, hogyan éld az életedet, és megerősít, mikor a bajok jönnek.

Nem akkor kellene a Bibliát elővenned, amikor a bajok megtalálnak. Véleményem szerint szükséges táplálnod magad Isten Igéjével, és fölfelé nézni, mert a világ tele van hitetlenséggel és szeméttel. A Biblia azt mondja, hogy a világon sok nyomorúságod lesz, bajok, problémák vannak a világban, de neked nem kell bajba kerülni, ha az Úrban vagy. Amire figyelned kell, az maga a folyamat: először megszakad a közösséged Istennel, problémák kezdenek jönni az életedben, türelmesen vársz egy ideig, majd elkezdesz panaszkodni Istenre. Nos, ilyenkor egy dolgot kell tudnod: sohasem Isten a probléma okozója! Akkor ki az oka? Hát, te meg én maradunk...
Folytatás>>


9. rész: Az áldás aratása

Most a vetés – aratás törvényéről fogunk beszélni. Az erre vonatkozó kijelentés megváltoztatja az életedet. Ha akarsz valamit, akkor vess. Ez lehet békesség, vagy megtapintható, megérinthető dolog is, mint kocsi, vagy a pénzügyeid. Tehát vess magot.

Mrk 4,1-6 (Ampl. ford.) ez a legjobb rész, a vetés-aratás tanulmányozásának elkezdéséhez. Jézus nagy tanító is volt. Néhány prédikációja megmaradt az evangéliumokban, s ezek kulcsok az életünkhöz.

Mrk 4,1-6: Jézus ismét elkezdett tanítani a tó mellett, és nagy sokaság gyűlt össze körülötte, így bement egy hajóba, hogy leüljön a tengeren, és az egész tömeg a tóparton volt. Sok dolgot tanított nekik példabeszédekben (illusztrációk, összehasonlítások) amik mellé igazságot tett, hogy megmagyarázza azokat. S a tanításaiban ezeket mondta nekik: adjátok a figyelmeteket erre: íme, egy magvető kiment vetni. Ahogy vetett, néhány mag az ösvényre esett, és a madarak jöttek, felkapdosták és megették azokat. Más mag (ugyanaz a fajta) olyan földre esett, amely tele volt sziklával, amelyen nem sok termőföld volt, s hirtelen a mag kihajtott, de mivel nem volt mély termőtalaja, amikor a nap feljött, megperzselte azt, és mivel nem volt gyökere, elszáradt.

Figyeljetek erre - ez bizony nagyon fontos! Amikor nem volt gyökere: a gyökér eresztéséhez az kell, hogy időt töltsünk Isten Igéjével, időt töltsünk imádságban, nem csak hetente egyszer, vagy amikor bajba kerülsz, hanem mindenkor. Mindennap engedd, hogy Isten dolgai gyökeret eresszenek a szívedben. Erős gyökerei legyenek Isten dolgainak az életedben, mindennap vess az Ő Igéjéből a szívedbe. Tölts vele időt.

Mrk 4,6-9 és más mag (ugyanaz a fajta) gyomok közé esett, és a bogáncsok nőttek, és összenyomták és teljesen megfojtották és megfullasztották azt. És ez nem termett gabonaszemet. És más mag (ugyanaz a fajta) jó (jól előkészített) termőföldbe esett, és hozott gabonaszemet. Felnövekedett és nőtt, és termett 30-, 60-, sőt 100-szoros termést. És Ő azt mondta: akinek van füle, az hallja meg (gondolja meg és értse meg).

Kitől függ, hogy van-e füle valakinek valamire? Hogy hallok-e? Talán a férjemtől? Nem. Én vagyok felelős azért, hogy legyen fülem a hallásra. Te döntöd el, milyen sokat akarsz adni Istennek a figyelmeből. Minél többet adsz, annál áldottabb vagy.

Mrk 4,10-11 és amint Ő egyedül maradt, akik körülötte voltak, a tizenkettővel együtt (apostolok) elkezdték kérdezgetni a példabeszédek felől. Azt mondta nekik: Isten királyságának titka rátok lett bízva (azaz Isten titkos tanácsai, melyek rejtve vannak az istelentől) de a kívülvalók számára (a mi köreinken kívül valók) minden példabeszéddé válik.
Még Jézus idejében is, amikor ő maga tanított, az embereknek szükségük volt egy belső kijelentésre, amit Isten Szelleme jelentett ki nekik. Jézus jelentette ki nekik, mi is a példabeszédek lényege.
Folytatás>>


Isten mestieri terve 10. rész

Hosszú élet jó erőben

Szeretem ezt a témát. Isten akarata, hogy végig éljük a kiszabott életünket. És meg tudjuk ezt tenni, ha életünk Isten Igéjén alapul, ha Istennel járunk és engedelmeskedünk Neki. Így el tudjuk kerülni a vargabetűket és hosszú életet tudunk élni, amelynek minden napját Istennel tudjuk tölteni, és nagyon sok jó dolgot láthatunk az életünkben.

Hiszem, hogy Isten tökéletes terve az, hogy minden ember hosszú életet éljen. S hiszem, hogy a mi életünkre is ez az Ő terve. Ez azonban nem valósulhat meg, csak úgy, ha Istennel jársz. Jézus kifizette az árat minden emberért, hogy a szellemi halál állapota megszűnjön, és Istenben újonnan születhessen. Nikodémusnak ezt mondta: szükséges újjászületni. Az ilyen embernek ereje van, olyan ereje, ami a természetes, világi embernek nincs meg. Mert mi Istenből születtünk meg, Isten Szelleme lakik bennünk. Isten Igéje azt mondja: Isten szelleme költözik a bensőnkbe, tanít Isten Igéjére. Hiszem hogy az a helyes, ha Isten Igéje szerint élünk, és így hosszabb és jó erővel teli életet tudunk élni.

Péld 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre (szavaimra) hajtsad füledet. (Egyezz bele abba amit mondok, és vesd alá magad) vagyis fogadd be azt, amit mondok. Ne távozzanak el (ne engedd hogy eltávozzanak) a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben (a szíved közepében). Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.




Bookmark and Share








Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP








MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!



Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.






Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz




Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentés



Mindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)