Minden lehetséges
annak, aki hisz! (Márk 9:23)

T. D. Jakes

Cselekvő hit

Lukács 10. fejezet: a leprások története „A te hited teljessé (egészségessé) tett téged.”
 
Helyezd a hitedet akcióba! - Erről beszélünk ma.
Minden a hittel kezdődik - a hit nyit legális ajtót, hogy belépj Isten királyságába. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni (Zsid 11:6). Nincs más lehetőség erre a világban. Megtisztíthatod az életedet, be tudod fejezni az alkoholizálást, a drogozást, az emberek becsapását, és morálisan nagyon becsületes ember lehetsz, és mégis nagyon távol Istentől. Őt mindez nem hatja meg.
 
Vannak, akik nem hisznek Jézusban, és sokkal tisztább életet élnek, és  odaszántabbak a céljaiknak, életfilozófiájuknak, mint mi keresztények. De a mi megkülönböztető jelünk a hit. Hiszünk Jézus Krisztus kiontott vérében, a Biblia azt mondja: szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Van összefüggés a szív és száj között. Ami a szívemben van – szívemből hiszem, hogy Jézus meghalt értem, hiszek az igazságra –, azt a számmal megvallom, és ez üdvösséget szerez nekem. Ha hiszek Istennek, akkor ez az igazságosság felé visz.
 
Ez nem az Újszövetségben kezdődött: Ábrahám hitt Istennek és ez tulajdoníttatott neki igazságul. Ha például van kuponod a vásárláshoz, két kiló liszttel jössz ki, egy kiló helyett. A kupon pótolja a pénzt, elfogadják a készpénz helyett. Nekem nincs saját igazságom Isten előtt, amit oda tudnék vinni, de Jézus kitalált egy „kuponrendszert”, ami a megváltás. S mondta: „Ha hiszel bennem és hit által jössz hozzám, adok neked igazságosságot. Bár nem vagy igaz, de annak jelentelek ki, ha hit által jössz hozzám.” Nem lehetsz vérrel megmosott, megváltott keresztény hit nélkül. Ez lehetetlen.
 
Pedig sokan a gyülekezetekben ilyenek. Úgy tesznek, énekelnek mint mi, felemelik a kezüket, sőt adakoznak is, mint mi. Sőt még szolgálnak is közülük, de ez nem tesz senkit kereszténnyé. Ez csak annyit jelent, hogy fegyelmezett vagy. Ami kereszténnyé tesz, az az, hogy hiszel Jézus Krisztusban, és elfogadod Őt Megváltódnak, aki érdemeid nélkül tett Isten előtt igazságossá.
 
Mi is a hit? Tudjuk, hogy a démonok is hisznek. (Jak 2:19) Nem tudnak azonban megmenekülni – ők nem az igazságosságra hisznek. Mi igen. Vagyis hisszük, hogy az Úr megváltoztat, megszabadít. Nem csak abban hiszel, hogy Isten létezik. Ez még kevés. Ha nem párosul ezzel cselekedet, ami illik a hitedhez – a hit cselekedetek nélkül halott. (Jak 2,26) Értsd meg: a hit fontos Istennek. Ha mindössze két hívő van egy városban, képesek azt a feje tetejére állítani. Vajon mit tud hétezer hívő tenni egy várossal?! Ha egy akarattal összejönnek bármelyik vasárnapon.
 
Ha végre egy akaraton lennénk, félretolnánk a kicsinyes dolgainkat, és csak Isten dolgaival lennénk elfoglalva – meg tudnánk változtatni a várost, az egész generációnkat! Ha nem csak a saját kis dolgainkért imádkoznánk, hanem megdorgálnánk azokat az erőket, amelyek a dolgok mögött munkálkodnak – meg tudnánk változtatni azokat a dolgokat. Hatalmat vehetnénk ezen a vidéken, hogy felszabaduljanak a pénzügyeink, ingatlanaink, műhelyeink. Meggyógyulnának a betegek, mindenféle betegségből, még a rákos, vagy depressziós emberek is. A gyermekek becsületességben járnának. Meg tudnánk dorgálni az ellenséget aki a házasságodban munkál - hit által. Végre hitben járj és ne látásban.
 
De annyira hozzá vagyunk szokva, hogy aszerint cselekedjünk, amit látunk, hallunk -  amit a hírekben látunk, hallunk -, vagyis a természetes érzékszerveink szerint és nem a szellemi érzékszerveink szerint élünk.
 
Ezért jár körbe az Úr szelleme, keresve a hívőket. Azokat akik azt mondják: „bár tele vagyok fájdalommal, csődhelyzettel – de akkor is hiszek neked. Hiszem, hogy képes vagy minden képzeletet felülmúlóan cselekedni. Nem érdekel, mit mond az orvos, a főkönyvelő, az ügyvéd – én még akkor is hiszek neked. S amikor mindennek vége lesz, én győztesen fogok kijönni ezekből a helyzetekből. Csomagolj össze sátán, eltávozol most!” Döntened kell az elmédben: te egy gyülekezetbe járó akarsz lenni, vagy hívő? Az ellenséget nem nagyon érdekli, hogy gyülekezetbe jársz-e, vagy bevásárlóközpontba. Az ördögöt ez nem rémíti meg. Sokan járnak gyülekezetbe. De döntened kell, hogy hívő akarsz-e lenni, és szaván akarod-e fogni Istent...
 
Igazából nincs nagy hitre szükséged, ha egészséges vagy, a pénzügyeid rendben vannak, a házasságod úgy működik mint az óra. De ha olyan helyre mégy, ahol a pokol erői elszabadultak, ahol SZÜKSÉGES hinni! Sokan úgy gondolják, manapság nincs szükség Isten természetfeletti beavatkozására, mert nem akarnak megnyúzni minket, és fejjel lefelé keresztre feszíteni, úgy gondolják, hogy az ördög már nyugdíjba ment. A  laodiceaiaknak azt mondta Isten: azt hiszitek hogy gazdagok vagytok, pedig mezítelenek. (Jel 3:17)
 
Az ellenség nem hagyta abba, hogy téged tönkre tegyen és támadjon! De a természetes szintről áthelyezte a területét az elméd, békességed, nyugalmad , érzelmeid, gondolkozásod támadására. Ezért kapnak sokan korán szívinfarktust, halnak meg korán, ki vannak facsarva már 35 évesen. Van egy szellem, ami kiszívja az erődet, véredet, az ellenség meg akarja rabolni a legjobb éveidet. Végre döntened kell: ami sok, az sok! Végre fel kell venned a hitet, és vissza kell szerezned, amit az ellenség ellopott. Sok passzív keresztényt látok, többet, mint odaszántat. Pedig a Biblia szerint Isten királyságba erőszakkal lehet betörni – szükség van olyan emberekre, radikális emberekre, akik végre elindulnak, és csinálnak valamit, mondanak valamit.
 
A hit nyelvtanilag nemcsak főnév, ige is. Azt jelenti: tenni, megragadni, ragaszkodni valamihez. Mint egy bulldog: elszánt, fáradhatatlan hit, amikor végre a hited tárgyába belemerítheted hit-fogaidat, és addig rázod, míg fel nem adja az ellenség. Mondhatod: „Add vissza a családomat, házamat, munkahelyemet, pénzemet, egészségemet!”
 
Ugye te nem azok közé tartozol, akik várják Istent – passzívan -, mert így el lehet pusztulni. Döntsd el, hogy élj. Isten vár rád. Döntsd el végre, hogy ki fogsz jönni ebből.
 
3 leprás ült a kapuban, az éhínség kellős közepén, egyre gyöngébbek és gyöngébbek lettek. A halál körbe tekerte már őket. De az egyik azt mondta: miért ülünk itt, míg meghalunk? Ha meg kell halnom, akkor legalább a valamiért való küzdelemben akarok meghalni. Nem alszom magam a halálba. Nem fogom feladni az álmaimat és meghalni. Nem halok meg, hanem élek. Ők lehet, hogy meghalnának, és Isten hagyná hogy ez így legyen. De én nem fogok meghalni!
 
A hit akkor működik, ha cselekszel. A hit nem az, hogy van hited, hanem ha dolgoztatod. Olyannak kell lenned, mint Naámán, aki ült leprásan Szíriában, és nem volt pénz, ami segített volna rajta. Hitben kell cselekedned. Szükséged van csodára. Isten képes olyan csodát tenni, amit a pénz nem tud – mondhatta Naámán. Ő gazdag volt, és hatalmas, a bölcsességet mégis egy kis izraeli szolgálólánytól kapta. Ez a kislány azt mondta: a helyedben Istenhez mennék - le kell menned Izraelbe. Van ott egy próféta, aki meg tud gyógyítani. El tudjátok ezt képzelni? Naámán főparancsnok volt, és most egy kislány térdeihez került. Döntést kellett hoznia: vagy egoista, és keményfejű lesz, és azt mondja: „egy szolgálólánytól nem fogadok el tanácsot!” Vagy azt mondja: „radikálisnak kell lennem, ezért hallgatok rá, hogy áttörésem legyen.”
 
Voltál már olyan nagy bajban, hogy nem érdekelt, honnan jön a jó tanács?
Ha bajba kerülnék, nem érdekelne, hogy izzadok. Jézushoz is úgy mentek: semmi mást nem akartak, csak szabadulást. Mindegyikünk csodára vár. Életünk valamilyen területén szükségünk van Isten érintésére.
MINDENÁRON-ÉRINTÉST-AKAROK itt és most Istentől!
 
Fordítsd át végre a hitedet cselekedetbe. Jézus elhagyta Jeruzsálemet, átment Szamárián. Ott a zsidóknak semmi keresnivalója nem volt. Jézus azon a helyen tíz leprással került össze. A leprásoknak kiáltani kellett már jó előre, hogy ők leprások: „tisztátalan, tisztáltalan!” – kiáltozták. S az emberek szíve megtelt rettegéssel, amikor ezt a szót meghallották - hiszen fertőző betegségről van szó -, és kitértek az útból. A lepra szörnyű betegség, amely megeszi a testet, leesik a beteg ujja, kiesik a szeme, lassan élve elrohad. Senki nem akarta megérinteni őket. Ha kapcsolatba került egy leprással valaki, utána már nem mehetett vissza az életbe, velük kellett maradnia, egy olyan kolóniában, ahol mindenki ugyanabban a betegségben szenvedett.
 
Miért akarnak az emberek olyan társaságban lenni, amely nem képes megszabadítani?
 
Jézus éppen Szamárián ment keresztül. Jézus jött a leprások kolóniájához? Szeretném azt mondani, de nem. Jézus egyszerűen csak át akart menni Szamárián. Nem keresett leprásokat. Mit teszel, amikor elveszíted az örömödet, erődet, kapcsolataidat, életedet? Amikor az összeomlás szélén vagy? És Jézus még csak nem is megy abba az irányba, ahol vagy. Biztosan nagyon frusztrálna. Mondanád: Uram, hűséges vagyok, szolgállak Téged, és mindenkit megáldasz rajtam kívül, de még csak erre sem jössz. Pedig szükségem van a segítségre!
 
Jézus közeledett hozzájuk, és a leprások nem kiáltoztak - felrúgták a törvényt, a szokásokat. Amikor a helyzeted már nagyon rossz, szükséges a protokollt felrúgnod, hogy áttörésed legyen. „Légy irgalmas, Jézus!” – kiálts. Akármilyen vérmérsékletű is vagy, kiálts: „Uram, légy irgalmas! Tudom, hogy nem hozzám akarsz most jönni, nem  vagyok most a naptáradban előjegyezve, de kis kegyelmet tudsz adni nekem?” Kiálts Istenhez: „Adj kegyelmet Uram! Szükségem van rád!” A Bibliában jó néhány olyan esetről olvashatsz, amikor valaki kiáltott, mint például a vak Bartimeus: „Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!” A többiek rászóltak, hogy hallgasson. De ő csak kiabált.
 
Lehet, hogy már a temetésedet tervezed, feladod - nos, nem vagyunk képesek megmenteni a házasságodat, házadat , gyermekeidet. De azt mondd magadban: „ami sok az sok. Ördög vedd le a kezedet rólam!” Beszélj: „Jézus könyörülj!” Dönts és indulj el: „ami sok az sok – eleget tűrtem, sokat veszítettem már. Az ördög sokat rabolt.” Nyisd ki a szádat, mert élet és halál a szádban van. Kiálts: „Uram irgalmazz! Légy kegyelmes!” Lásd meg a helyes sorrendet: nem Jézus kezdte el, hanem a leprások.
 
Ezért akarja az ördög, hogy ülj le csendben, és várd az Urat. A leprások kezdték.
 
(„Nézd Uram, az ördög elvette a gyermekemet, az örömömet, sikereimet, pénzemet, légy irgalmas! Lásd az állapotomat, krízisemet, fájdalmaimat, kudarcaimat. Vannak kiütéseim, fekélyeim, büdös, elgennyesedett sebeim.” - Arra van szükséged, hogy a szörnyű dolgaidat mutasd meg. - „Nézd meg a veszteségeimet, Uram.”)
 
A Biblia azt mondja, már messziről kiáltottak, s amikor Jézus meglátta őket, nem töltött időt velük, nem érintette meg őket, nem is foglalkozott a leprával, hanem PARANCSOLT nekik: menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak. Amikor Isten megmondja, mit tegyél - tedd meg. Lehet hogy nincs összefüggésben azzal, amiért imádkozol. De ha Isten azt mondja: szeretném, hogy tedd meg ezt – ne mondd, hogy nem ez a megfelelő idő, stb. Ha Isten mondja hogy tegyél meg valamit - tudod, ugye, hogy az engedelmesség jobb mint az áldozat? A hit nem követel részleteket. Ne beszéld ki a bajaid részleteit. Ha Isten mond valamit, hogy tedd meg, nem kell a részleteket elmondani.
 
Tehát a leprások elfordultak tőle, és elmentek. Először jöttek Jézushoz, aztán irányt változtattak, és elmentek Jézustól. Először a csodáért mentek – de már a csoda üldözi őket. Ha engedelmeskedsz Istennek, amiért futsz, az a dolog fog téged üldözni. (Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek életem minden napján - Zsolt 23:6) Ne kérdezz, ne vitatkozz, ne kételkedj, ne tárgyald ki az áldásodat – csak tedd. Dicsérd Őt azért, amit kértél Tőle.
 
Az Úr gyakran ad szót neked. És úgy tűnik, az nem működik. De ha így tűnik is – működik! Jézus azt mondta: menjetek és mutassátok meg ... Akkor még leprások voltak. De amikor mentek, a Biblia azt mondja: miközben mentek, közben gyógyultak meg. Tehát: ha nem indulsz el, és nem mégy, nem fogsz kapni semmit. Minden lépéssel kicsivel jobban lettek. (Egy igaz embernek a léptei az Úr által vannak irányítva, és gyönyörködik az Úr annak az útjában. - Zsolt 37:23, angol ford.) Merj csak egy lépést tenni annak az ígéretnek megfelelően, amit az Úr mondott neked! Nem kapták meg azonnal a gyógyulást. Miközben mentek, az idő alatt kezdtek az ujjaik kinőni, a hiányzó testrészeik, a hús kezdett visszanőni.
 
Most már ne állj meg. Aki elkezdte a jó munkát, be is fogja végezni. Tartsd a lépést! Jönnek vissza a veszteségeid. Időre van szükség, de vissza fognak jönni, amíg az Úr akaratában maradsz, jönnek vissza. Jól megrakottan, túlcsordultan. Az ördög rosszat tervezett, de Isten megfordította, és jót ad. Ő jót tervezett. Légy kész arra, hogy mindent visszakapsz. Kezdd el Őt dicsérni. Adj neki dicséretet!
 
A tíz leprás közül egy tért vissza Jézusnak hálát adni. A legtöbben elfelejtik megköszönni. Istenre nem gondolnak addig, míg a következő probléma nem tűnik fel. De egy leprás visszajött, és mondta: „Uram, nélküled nem gyógyultam volna meg. Nem tudnék nélküled élni, visszakaptam az egészségemet, tartozom neked valamivel Uram.” Szükséges megköszönnöd Isten áldásait.
 
A hitedet váltsd át cselekvőbe. Nem a félelmeidet, aggódásaidat, kételkedésedet. A hitedet váltsd át cselekvőbe! Ne légy büszke, kiabálj! Isten nélkül nem vagy képes végigcsinálni az életet. Ezért hát fogadd el Isten szavát, és a hitedet állítsd cselekvőre.

Fordította: Orbán Tibor
Bookmark and Share
Örülünk, ha felteszed a fordításainkat, cikkeinket, egyéb anyagainkat a saját weboldaladra, blogodra, de kérésünk, hogy a hivatkozást is tedd fel ezzel együtt. Ez így becsületes. Köszönjük! Isten áldjon!

Új facebook oldal: Bővített Biblia.

Új blog: Bővített Biblia.

Saját blog: Minden lehetséges

Minden Lehetséges

Névjegy létrehozása


Ezek a te adataid:
IP
MEGJELENT: hOGYAN GYÓGYULTAM MEG A RÁKBÓL? c. könyv, és sokat mondó Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit c. könyve
a Regisztrált tagoknak! Regisztrálj és lépj be.


A tartalomból:

dr. Nasir Siddiki gyógyító evangélista és családtagjainak csodálatos gyógyulása gyógyíthatatlan betegségekből.

Isten mesteri terve az életünkre. Tíz részes sorozat olvasható. Tovább>>

Igék kifejtését olvashatod a Görög Szószedet oldalon

Megalkuvás nélküli hit - egy rendkívüli, kitartást és hitet munkáló 3 részes prédikáció sorozat.Tovább>>

Megtörni a szellemi erősségeket - tanításTovább>>

Szeretnél jobb férj vagy jobb feleség lenni? A Kijelentés oldalon az Efézus levél 5. fejezetében, Tovább>>
és a Bővített Biblia oldalon, az 1 Korinthus 7.fejezetében olvashatsz ezzel kapcsolatban! Tovább>>

NEM FÉLEK - sorozat a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Isten ostora? oldalon az Ige tükrében a SZENVEDÉS. Tovább>>

Hírlevél archívum áll rendelkezésre Regisztrált tagjainknak, belépés után!Tovább>>

A Bónusz oldalon nagyszerű prédikáció a jó és a rossz útról. A mi döntésünk: áldás vagy átok, élet vagy halál. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>

Prédikáció oldalon szntén a kétféle útról beszél Jerry Savelle. Tovább>>

Prófétikus álom a Csodák pedig ma is vannak! oldalon Tovább>>

Egy rövid, de ütős prédikáció: "Te valakinek a csodája vagy!" címmel. Tovább>>

Az érett keresztény jellemzőiről olvashatsz a Prédikáció oldalon. Tovább>>

KI VAGYOK KRISZTUSBAN? - a KIJELENTÉS oldalon Tovább>>

Számít az Úrnál, hogy hány éves vagy? -A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Áttörésre van szükséged? Olvasd el "Az áttörés Istene" I-II.részt a Prédikációk oldalon. Tovább>>

Legyőzni a vádlást és önmagunkban való kételkedést - egy győzelmet hozó prédikáció Tovább>>

Aki visszajött a halálból! - A NAGY VÁLTOZÁS oldalon Tovább>>

Az egyik leghatékonyabb szellemi fegyver a 91. Zsoltár, a Bővített Biblia oldalon még sok más bibliai könyvvel együtt. ÚJ az 1 Korinthus levél 15. fejezete, a Feltámadásról!
Tovább>>

"A kemencében" - A kompromisszumok nélküli élet. (Regisztrált tagjainknak.) Tovább>>


Írj a vendégkönyvembe!Regisztrációhoz kötött
- Hogyan gyógyultam meg a rákból? Hteles bizonyság könyvben!
- Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden erején
- Kenneth E. Hagin: Hogyan szerezhető meg a valóságos hit? c. könyve
- BÓNUSZ oldal
- Jerry Savelle: A kemencében.
- Heti hírlevél
- Hírlevél archívum

Ha olvasni szeretnéd és még nem regisztráltál, tedd meg. Ha már regisztrált tag vagy, akkor a menüsor alján lépj be a jelszavaddal, és a MENÜSORBAN megtalálod a "Regisztrált tagjainknak" gombot. Most regisztrálok.


Hozzáadom a kedvencekhez


Biblia-Felfedező


BOLDOG NYARAT minden kedves Látogatónak!!! Ha vágysz egy megható, érzelmes és tartalmas filmre egy, nézd meg a www.keletkonnye.hu oldalt, egy kínai fiatal nő megrázó, HITELES élettörténetét. OTT MEG IS RENDELHETED!


BÓNUSZ oldalon egy meghökkentő prédikáció a szeretetről és ítéletről, II. rész. (Első része a Prédikációknál olvasható)

Add a Startlaphoz
Időkép.hu


My Google Pagerank


Counter


15 napos idojárásjelentésMindaz, aki hiszi hogy Jézus a Krisztus, Istentől született (1János levél 5,1)